UYAP Güncelleme Sorunları Konulu Başvurumuz

 • UYAP Güncelleme Sorunları Konulu Başvurumuz

  09.03.2018 tarihinde UYAP sisteminde yapılan güncelleme kapsamında, güncellemenin getirdiği sorunlar ile sistemin eski hale getirilmesi talebimizi Sayın Adalet Bakanlığı'na bildirdik. Konuyu takip etmekte olduğumuzu meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Saygılarımızla

  Hukukçular Derneği

   

  uyapprogram