Home Basın Açıklamaları Suriye’de Savaş Suçu İşleyenler Yargılansın

Suriye’de Savaş Suçu İşleyenler Yargılansın

written by ilker 28 Aralık 2016

Suriye’de savaşın başından bu yana birçok savaş suçu, insanlığa karşı suç işlenmekte ve son olarak da özellikle Halep’te yaşanan sivil katliamı tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir.

Ağustos 2011’den bu yana tespit edilebilen 450.000 (dört yüz elli bin) insan öldürülmüştür. Tespit edilebilen 1 milyon 800 bin insan yaralanmış, binlerce insan tutulmuş, işkence görmüş, yaşı çok küçük olanlarda dahil 6000 kadın tecavüze uğramıştır. Binlerce Suriyeli yerinden olmuş kimisi göç yollarında hayatını kaybetmiş, aileler parçalanmıştır.

Suriye’de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye’nin evrensel yargı yetkisi de göz önünde bulundurularak bu suçların faillerinin cezalandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan suç duyurusunda Beşşar Esad ve onun emir komutasındaki tüm faillerin işlediği suçlar ortaya konulmuştur. Deliller de dilekçe eki olarak sunulmuştur.
Özellikle Halep bölgesinde son 1 yılda katledilenlerden isimlerine ve bilgilerine ulaşılan ve tamamı sivil olan 4725 maktulün ismi ve bilgileri dilekçede yer almaktadır. Bu kişiler kız ve erkek çocuklarla beraber çeşitli yaşlarda yetişkin kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Bazıları bombalarla, bazıları işkenceyle bazıları ateşli silahla infaz edilerek katledilmişlerdir. Dilekçede ayrıca ismi tespit edilmiş nerede tutulduğu kesin olarak bilinmeyen rejim güçlerince hapsedilmiş ve işkence gördüğü tahmin edilen 100 ün üzerinde isim de yer almaktadır.

Katliamlar, kimyasal silah kullanımı, varil bomba ve misket bombaları kullanımı, tecavüz ve cinsel suçlar, işkence ve kötü muamele, aç bırakma, okul ve hastanelere yapılan saldırılar, insani yardım araç ve görevlilerine yapılan saldırılar bu suç duyurusu dilekçesinde detaylı olarak yer almaktadır. Mart 2011 den bu yana ve halen devam eden günlerde işlenen soykırım, insanlığa karşı suç, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence ve eziyet, cinsel saldırı suçları Ulusal ve uluslararası mevzuata göre cezalandırılması gereken suçlardır.

Suriye’de işlenen suçlar ile birçok uluslararası sözleşme maddesi de ihlal edilmiştir. Uluslararası İnsancıl Hukuku kavramlaştıran Cenevre Sözleşmelerinde kasten öldürme; işkence veya insanlık dışı muamele; kasten büyük acıya sebebiyet verme veya büyük tahribat; askeri ihtiyaçlardan kaynaklanmayan kanunsuz olarak ve zorbalıkla veya vücut bütünlüğüne ve sağlığa zarar vererek mülkiyete el koymak ve savaş hukukunun diğer ciddi ihlalleri sözleşmenin “ağır ihlaller” tanımlamasına dahil edilmiştir. Cenevre sözleşmelerinde yer alan “ağır ihlaller” tanımına uyan sayısız suç Suriye’de işlenmiştir.

Uluslararası Ceza yargısının dışında Evrensel Yargı Yetkisi gereği; Türkiye yargı mercileri de bu savaş suçlarını işleyenleri yargılama yetkisine sahiptir. Sanıklar bu suçları tüm dünyanın gözü önünde işlemişler ve işlemeye devam etmektedirler. İşlenen suçlar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sabittir.

Sanıklar, uluslararası hukuk (Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, İnsancıl Hukuka İlişkin Sözleşmeleri, BM sözleşmeleri) ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen insanlığa karşı suç normlarını ihlal etmişlerdir. Bu suçlardan dolayı sanıkların cezalandırılmaları amacıyla haklarında KAMU DAVASININ AÇILMASI, olası yeni katliamların önüne geçmek için ivedilikle talep edilmiştir.

Suç duyurusu dilekçesi Hukukun Üstünlüğü Platformu, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği adına Av. Necati Ceylan, Av. Yasin Şamlı, Av. Mehmet Sarı, Av. Gülden Sönmez’in şikayeti ile 26.12.2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmıştır.

You may also like

Leave a Comment