Sözleşmeler Hukuku üzerine söyleşi

  • Sözleşmeler Hukuku üzerine söyleşi

    Hukukçular Derneği Sivas Şubesi Genç Müsiad üyeleri ile sözleşmeler hukuku üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

    Genç İşadamları ve Hukukçuların bir araya geldiği söyleşide Sözleşmeler Hukuk incelendi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm yolları tartışıldı.

    Katılımcılara hazırlanan Sözleşmeler Hukuku konulu kitapçık dağıtıldı.