İş Hukuku Hesap Bilirkişiliği Eğitimi programı tamamlandı

  • İş Hukuku Hesap Bilirkişiliği Eğitimi programı tamamlandı

    Derneğimiz tarafından ikincisi gerçekleştirilen İş Hukuku Hesap Bilirkişiliği Eğitimi programı tamamlandı. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

    Program içeriği olarak İş Hukukunun temel prensipleri, Basın İş Hukuku, Deniz İş Hukuku, Borçlar Hukuku ve 4857 sayılı İş Hukukunda hesap metotları, kıdem, ihbar tazminatı ile kötü niyet tazminatı ile ücret hesabı ve bordro oluşturma, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ile yıllık izin ücretlerinin uygulamadaki hesaplama yöntemleri incelendi.


    İş Hukukunda ihtilafın temelini oluşturan Ücret ve Çalışma süresinin Yargıtay ilke karar doğrultusunda tespiti ile işe iade davaları ile işe iadeden kaynaklı alacakların hesabı sistematik olarak, ağırlıklı hesaplama yöntemleri ve uygulama ile karşılaşılan problemler işlendi.


    Gelen talepler üzerine yeni dönemde de bu programın devamı konusunda karar alındı.