HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 • HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

  Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 21.04.2019 tarihinde saat:11.00-15.00 arasında “Defterdar Mah. Savaklar Cad.NO:41 SETA Genel Merkezi Eyüp/İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 28.04.2019 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına,


  Genel kurul gündemi
  1) Açılış.
  2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3) Başkanlık divanının teşekkülü,
  4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası,
  5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
  6) Derneğe menkul ve/veya gayrimenkul mal satın alınması/kiralanması/tahsisi konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  7) Yurt İçi ve Yurt Dışı Şube açılışı ve şube açılışı için kurucular kurulunun yetkilendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  8) Derneğe iktisadi işletme kurma ve işletme hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  9) Talepler doğrultusunda Tüzük değişikliği,
  10) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  11) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi,
  12) Dilek ve temenniler.
  13) Kapanış.


  Genel kurul toplantısını üyelere duyurulmasının derneğin internet sitesinden ve SMS yolu ile yapılmasına, bu işlemler için başkana yetki verilmesine karar verildi. 01.04.2019


  HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU