Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliğine Av. Ahmet IŞIK atandı

 • Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliğine Av. Ahmet IŞIK atandı

  Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliğine atanan Av. Ahmet IŞIK, yaptığı basın açıklamasında;

   “Deneğimizin Genel Merkezi İstanbul'dur. Türkiye genelinde örgütlenmesi olan derneğimiz, bir süre önce, Adıyaman İl Temsilcilik görevini şahsıma tebliğ etmişlerdir. Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Av. Cavit TATLI ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda bu atama gerçekleşmiştir. Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Dernek merkezi İstanbul Merkez Efendi Topkapı'da bulunmaktadır. Hukukçular Derneği'nin üyelerinin tümü hukukçudur. Yaklaşık 1700 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde üniversite öğretim üyeleri, milletvekilleri, meclis başkanları, bakanlık yapmış ve halen bakanlık yapmakta olan hukukçular bulunmaktadır.

  Hukukçular Derneği, evrensel insan haklarını temel alan sivil bir örgüttür. Kuruluşundan bu güne ülkemizde çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

  Derneğimizin kuruluşu temelde 1950 tarihlerine dayanmakla birlikte maalesef vermiş olduğu demokratik mücadele nedeni ile kapatılmış ve 1970 yılında tekrar açılmıştır. Derneğimiz bu gün resmi kuruluşu çerçevesinde 43. yaşındadır.

  Her zaman farklılıkları zenginlik olarak görmüş ve herkes için hak ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Demokratik hukuk düzenine yönelmiş her türlü darbe ve darbe girişimlerine, bürokratik oligarşik yapıya karşı etkili mücadele sergilemiştir. Bu bağlamda, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat 27 Nisan 15 Temmuz darbe ve muhtıralarına en etkili şekilde tepki vermiştir.

  Özetle Hukukçular Derneğimiz, tarihsel misyonuna ve müktesebatına sahip çıkarak, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik hukuk düzenini, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlük mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

  Derneğimiz, amaçları doğrultusunda konferans paneller düzenlemektedir. Bu konferanslar “Hukuk Devleti”, “Uluslararası Hukuk ve Savaş”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Sivil Haklar”, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, “Jacques Verges” … gibi başlıklarla sunulmuştur.

  Hukukçular Derneği 1996 yılında Uluslararası Hukukçular Konferansı” düzenlemiştir. Temellerini 1996 yılında attığı bu konferans ve devam eden konferanslar neticesinde 2009 yılında içinde Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Sudan, Pakistan, Mısır, Ürdün, Malezya, Endonezya, Tunus, Belçika ve Kuveyt'inde bulunduğu 22 ülkeden katılan hukukçularla birlikte “Uluslararası Hukukçular Birliği” nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

              Bu duygu ve düşüncelerle Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Av. Cavit TATLI' ya, önceki dönem Adıyaman İl Temsilcimiz Av. Mustafa ALKAYIŞ' a, Adıyaman Dernekler İl Müdürümüz Mehmet OĞUZ' a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dernek İl Temsilciliğimizin tüm meslektaşlarımıza, tüm hukukçulara, camiamıza ve Adıyaman' a hayırlar getirmesini temenni ederim.

  Kamuoyuna saygı ile duyururuz.08.01.2018                                

   Av. Ahmet Işık                                                                          

  Hukukçular Derneği

  Adıyaman İl Temsilciliği