Hakkımızda

 • Hakkımızda

  Hakkımızda

  Kuruluşu
  Hukukçular Derneği, 1970 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin en eski ve en büyük hukuk derneğidir. Dernek merkezi İstanbul Merkez Efendi Topkapı'da bulunmaktadır. Hukukçular Derneği'nin üyelerinin tümü hukukçudur. Yaklaşık 1700 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri içerisinde üniversite öğretim üyeleri, milletvekilleri, meclis başkanları, bakanlık yapmış ve halen bakanlık yapmakta olan hukukçular bulunmaktadır.

  Temel Felsefesi ve İlkeleri
  Hukukçular Derneği, evrensel insan haklarını temel alan sivil bir örgüttür. Kuruluşundan bu güne ülkemizde çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokratik hukuk düzeninin, hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin mücadelesini vermiştir.

  Derneğimizin kuruluşu temelde 1950 tarihlerine dayanmakla birlikte maalesef vermiş olduğu demokratik mücadele nedeni ile kapatılmış ve 1970 yılında tekrar açılmıştır. Derneğimiz bu gün resmi kuruluşu çerçevesinde 43. yaşındadır.

  Her zaman farklılıkları zenginlik olarak görmüş ve herkes için hak ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Demokratik hukuk düzenine yönelmiş her türlü darbe ve darbe girişimlerine, bürokratik oligarşik yapıya karşı etkili mücadele sergilemiştir. Bu bağlamda, 27 mayıs, 12 mart, 12 eylül, 28 şubat 27 nisan darbe ve muhtıralarına en etkili şekilde tepki vermiş

  Derneğimiz ülkemizde yaşanan çatışma ve krizlerin temelinde ülke ihtiyaçlarımıza cevap vermeyen darbe anayasasını görmektedir. bu nedenle ülkemizde süren Çoğulu Özgürlükçü, demokratik anayasa arayışı çalışmalarını destekliyor, tüm kurumların demokratik denetime açılmasını yeni anayasa beklentilerimiz arasındadır.

  Yargı erkinin sadece bağımsızlığını değil ayrıca tarafsızlığının da vazgeçilmez olduğunu savunmaktadır. Yargının siyasallaşmasının temelinde yüksek yargı mensuplarının dar bir seçim esasına göre seçilmesi olduğunu ifade etmektedir. Yargının siyasallaşmasının yargının demokratikleşmesi ile önleneceğini kabul ve beyan etmektedir.

  Öte yandan Derneğimiz, bürokratik anlayışı ciddi şekilde savunan ve asli vazifesinden uzaklaşan İstanbul Barosu'nun boşluğunu doldurmakta, İstanbul Barosu'nu çoğulcu, özgülükçü ve katılımcı demokratik anlayışa davet etmekte, baroya asli görevlerini hatırlatarak etkili bir baskı oluşturmaktadır.

  Özetle Hukukçular Derneğimiz, tarihsel misyonuna ve müktesebatına sahip çıkarak, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik hukuk düzenini, hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlük mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmektedir.

  Faaliyetleri
  Hukukçular Derneği, özgürlükçü ve demokrat bir baro idealine ulaşmak için Hukukun Üstünlüğü Platformu'nun kurucu üyesidir. Baro seçimlerinde bu ideale ulaşmak için Hukukun Üstünlüğü Platformu'nu desteklemektedir.

  Hukukçular derneği özgürlüklerin ve insan haklarının teminatı olagelmiştir. Geçmişte ve bugün insan hakları ihlallerine karşı durmakta hak ve özgürlüklerin güçlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye'de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde meşru hak arama mücadelesi yürütmektedir. Hakları ihlal edilen insanlar için üyeleri ile gönüllü müdafilik görevi ifa etmekte hukuki yardımda bulunmaktadır.

  Hukukçular Derneği insan hakları ihlalleri, hukuka aykırılılar, demokratik hukuk düzenine karşı yürütülen darbe girişimleri hakkında basın açıklamaları yapmakta ve kamuoyu oluşturmaktadır. Derneğimiz bu anlamda ülkemizin en etkili sivil toplum/baskı kuruluşu niteliğindedir.

  Hukukçular Derneği İnsan hakları hukuku, Kamu Hukuku, Özel hukuk ve güncel hukuk problemleri hakkında seminer ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. Bu seminerler, öğretim üyeleri ve alanında uzman avukatlar tarafından sunulmaktadır.

  Derneğimiz, mevcut yasalar ve yasa tasarı ve teklifleri ile idari düzenlemeler hakkında raporlar hazırlamakta bu hususlarda yasama organına görüşlerini iletmekte halkı bu hususlarda aydınlatmaktadır. Anayasa değişiklikleri, TCK, CMK, Terörle Mücadele Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Avukatlık Kanunu hakkında raporlar ve değişiklik teklifleri hazırlamış bu tekliflerin pek çoğu kabul edilmiştir. Yapmış olduğu bu çalışmaları kitaplaştırmış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
  Hukukçular Derneği, “İdeal Hukuk” ismiyle hukuk dergisi çıkarmaktadır. Derneğimiz yayın organı olan İdeal Hukuk'ta makaleler, güncel hukuki gelişmeler, raporlar, röportajlar ve hukukçu şahsiyetlere ilişkin biyografiler yer almaktadır.

  Derneğimiz, amaçları doğrultusunda konferans paneller düzenlemektedir. Bu konferanslar “Hukuk Devleti”, “Uluslar arası Hukuk ve Savaş”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Sivil Haklar”, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, “Jacques Verges” … gibi başlıklarla sunulmuştur.

  Hukukçular Derneği 1996 yılında Uluslar arası Hukukçular Konferansı” düzenlemiştir. Temellerini 1996 yılında attığı bu konferans ve devam eden konferanslar neticesinde 2009 yılında içinde Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Sudan, Pakistan, Mısır, Ürdün, Malezya, Endonezya, Tunus, Belçika ve Kuveyt'inde bulunduğu 22 ülkeden katılan hukukçularla birlikte “Uluslar arası Hukukçular Birliği” nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

  Hukukçular Derneği, hukuk alanında başarı kazanan ve mücadele veren ve büyük hizmetleri geçen hukukçulara yılın hukukçusu ödülleri vermektedir. Hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya özlemini hep birlikte gerçekleştirmek için katkılarınızı bekliyoruz.