GENEL KURUL İLANI – ÖNEMLİ DUYURU

 • GENEL KURUL İLANI – ÖNEMLİ DUYURU

  HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

  HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
  DUYURU

  Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 22.04.2017 tarihinde saat:11.00-13.00 arasında “Defterdar Mah. Savaklar Cad.NO:41 SETA Genel Merkezi Eyüp/İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 29.04.2017 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına,

  Genel kurul gündemi
  1) Açılış.
  2) Başkanlık divanının teşekkülü,
  3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası,
  5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,
  6) Derneğe menkul ve/veya gayrimenkul mal satın alınması/kiralanması/tahsisi konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  7) Yurt İçi ve Yurt Dışı Şube açılışı ve şube açılışı için kurucular kurulunun yetkilendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  8) İdari Talep doğrultusunda Tüzük değişikliği,
  9) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  10) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi,
  11) Dilek ve temenniler.
  12) Kapanış.

  Genel kurul toplantısını üyelere duyurulmasının derneğin internet sitesinden veya SMS yolu ile yapılmasına, bu işlemler için başkana yetki verilmesine karar verildi.28.03.2017

  HUKUKÇULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU