Avukatlık Mesleğine Yönelik Vahim Saldırı

  • Avukatlık Mesleğine Yönelik Vahim Saldırı

    Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet TÜYSÜZ geçtiğimiz günlerde Viranşehir'de avukatlık mesleğini icra ederken kolluk kuvvetlerince sözlü ve fiziki saldırıya uğramış ve akabinde kelepçelenerek gözaltına alınmıştır.

    Yargı erkinin üç sac ayağından biri olan avukatlık mesleğine yönelik bu çirkin saldırıya tahammül etmek ve kabullenmek hem hukuken hem de vicdanen mümkün değildir. Savunmayı temsil eden avukatlık mesleğini icra edenler savunulması gereken kişiler haline gelmekte ve mesleğin onur ve saygınlığına aykırı uygulamalar her geçen gün artmaktadır. En son yaşadığımız örnekte ise bir avukat, üstelik Baro Başkanı olan bir avukat sırf mesleğini gerektiği gibi ifa ettiği için polisler tarafından darp edilmiş ve kelepçelenmiştir. Bu durum avukatlık mesleğine kolluğun bakış açısını bir kez daha çok net şekilde gözler önüne sermiştir.

    Ancak unutulmamalıdır ki, avukatın olmadığı yargı sistemi düşünülemez ve avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarımız en az hakim ve savcılarımız kadar önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir. Bu nedenle avukatların hak ettiği değer ve itibarın kendilerine iadesi şarttır.

    Avukatlık Kanunu madde 57 "Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır" hükmünü ihtiva etmektedir. Bu hüküm kapsamında yargı erkinin kurucu unsurlarından birine karşı gerçekleştirilen ve suç teşkil eden eylemlere karşı derhal tavrını koymayan Şanlıurfa savcısının hareketi de başka vahim hadisedir. Konu hakkında yapılan suç duyurusu neticesinde başlatılan soruşturmayı hassasiyetle takip edeceğimizi ve meslektaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.