Avukat Hakları Ve Meslek Sorunları Komisyonu: Adliyede Karşılaşılan Sorunlar

 • Avukat Hakları Ve Meslek Sorunları Komisyonu: Adliyede Karşılaşılan Sorunlar

  Avukatlık mesleğinin etkili şekilde ifa edilebilmesi ve gerek avukatların gerekse adli personelin iş yükünün azalması bakımından faydalı olacağı düşünülerek aşağıda arz edilen  düzenlemelerin yapılmasını talep etmek gerekmiştir;

  • Baro odalarında avukatlara tahsis edilen bilgisayarlar yetmemekte olup avukatlar bilgisayarda yapacakları en küçük bir iş için bile sıra beklemektedir. Baro odalarına daha fazla bilgisayar konulmalı ve böylece avukatlar işlerini daha seri bir şekilde yürütebilmelidir.

   

  • Baro odalarındaki cübbeler özellikle duruşmaların yoğun olduğu Salı ve Perşembe günlerinde yetersiz kalmakta olup avukatlar adliyelerde katları tek tek dolaşarak cübbe aramak zorunda kalmaktadır. Baro odalarına daha fazla cübbe konulması sağlanmalıdır.
  • Adliyelerde hakim ve savcılara ait otopark bulunmakta olup hukuk sisteminin 3 temel ayağından biri olan savunma makamına mahsusotopark bulunmamaktadır. Avukatlara mahsus otopark tahsis edilmelidir. Böylece avukatların adliyelerde otopark yeri araması sorunu çözülmelidir.
  • İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde otoparktan çıktıktan sonra adliyeyi ve Çağlayan Kavşağı alt geçidini dolaşmadan direkt olarak Şişli'ye geçilebilen yolu avukatların da kullanımına açmak büyük kolaylık sağlayacaktır. Mevcut uygulamada resmi araçlar ile hâkim-savcılar bahsi geçen pratik yolu kullanabilmektedir.

   

  • Avukatlar haftanın en az iki - üç günü adliyelerde bulunmakta ve sürekli olarak asansör beklemekte olup bu nedenle duruşmaların kaçırılması dahi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca avukatların girdikleri duruşmalarda karşı tarafın husumet gütmesi halinde, avukat ile karşı tarafın aynı asansörü kullanmaları güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle avukatlara münhasır asansör tahsis edilmeli ve avukatın adliyedeki işlerini daha kolay bir şekilde yapması sağlanmalıdır.

   

  • Otoparkların fiyatlarında yapılan düzenlemelerin (idarenin mesleğe bakışının göstergesi olarak) iyileştirilmesi, hatta ücretsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada ileri sürülen avukat sayısının çokluğu bahane olarak kabul edilemez. Zira adliyeler avukatların doğal iş yerleri olup, avukatlığın adliye nezdindeki birçok mecrada gelir kaynağı olarak görülmesi avukata karşı yapılan mesleki uygulama ayıbıdır.

   

  • İstanbul idare mahkemelerinde adliye koridorlarına girişte avukat kimlik kartlarının koridor kapılarını açmaması, hâkimle görüşmeye izin verilmemesi mesleğin ifasının ne kadar zorlaştığını gözler örüne serdiği gibi AİHS ve Anayasa'da düzenlenen yargıya ulaşma hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

   

  • Adliyedeki çalışma odalarındaki yazıcıların çoğu zaman bozuk olması, fotokopi ücretlerinin yüksek olması, cübbe yetersizliği gibi fiziki sorunların giderilmesi için çalışmaların yapılması elzemdir.

   

  • İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ara katlarda bulunan bazı baro dinlenme odalarının kilitlenerek depo olarak kullanıldığı görülmektedir. Ara katlardaki diğer bazı baro dinlenme odaları ise adli personel tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle avukatlar bu baro dinlenme odalarından istedikleri şekilde istifade edememektedirler.

   

  • Günümüz itibariyle duruşma günleri 6-7 aylara varan ertelemelerle tayin edilmektedir. Buna ilaveten adliyelerde hâkimlerin izinli olması, mazeretli olması, dosyaya yeni atanmış olması gibi sebeplerle duruşmaların üst üste yapılamadığı da göz önüne alındığında bir dava dosyasının hiç sağlıklı duruşma yapılmaksızın 1 – 1,5 sene geçirmesi olağan bir durum haline gelmiştir.

   

  • Duruşmalar ile ilgili bir diğer problem ise, mahkemelerce aynı gün, saat ve dakikaya ya da bir biri arasında 1-2 dakikadan az aralıklarla onlarca duruşma konulmaktadır. Olağan, sağlıklı bir hukuk duruşmasının en az 5 dakika süreceği sabittir. Buna rağmen mahkemelerce duruşma saatleri 1-2 dakika aralıklarla tayin edilmekte, hatta aynı saate onlarca duruşma konulmaktadır. Bu durumda normal duruşma saatinden 1-2 saat gecikmelerle duruşmaların gerçekleşmesi, avukatın saatlerce kapıda beklemesi söz konusu olmaktadır. Hem zaman tasarrufu hem de gün planlaması için duruşmanın tayin edildiği saat ile yapıldığı saat UYAP sisteminden takip ve kontrol edilmeli, gerekirse sistem üzerinden mahkeme hakimi uyarılmalıdır.

   

  • Duruşma saatleri ile ilgili son olarak, mahkemelerde hakim ve savcıların mesai saatlerine riayet etmedikleri sabit bir gerçek olmuştur. Duruşma günü planlamasını sabah saat 09.00'a yapan hakim, saat 10.00'da mesaiye gelmekte, duruşma saatleri henüz gün başında 1 saat tehir ederek ilerlemektedir. Bu duruma duruşma saatleri planlamasının çok sık yapılması da eklendiğinde 1 -2 saatlik gecikmeler makul hale gelmiştir. Ülke genelinde bütün adliyelerde gerek elektronik kart okuyucuları ile gerekse UYAP sistemine giriş saatlerinin takip edilerek hakim ve savcıların mesai saatlerine riayet etmesi takip ve kontrol edilmelidir.

   

  • Hakim duruşma günü hazır değilse 1 gün öncesinde duruşması görülecek dosya taraf vekillerinin aranarak veya mesaj yolu ile haberdar edilmesi gerekmektedir.

  • İcra dairelerindeki yoğunluğun ve işlerin çok geç ilerlemesinin ve dairelerin avukatlar için çekilemez hale geldiği günümüz şartlarının önüne geçmek ve işlerliği sağlamak için icra dairesinde fiziken bulunmak yerine bir çok işlemin Uyap'tan yapılabilir hale gelmesini sağlamak ve bunu uygulamaya geçirmek gerekmektedir.

  Avukatlık mesleğinin ifasına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz işlemlerin gerçekleştirilmesini arz ve talep ederiz.

  Saygılarımızla,                            

   

  Av. Cavit TATLI
  Hukukçular Derneği Genel Başkanı